Privacyverklaring

Korndewal neemt privacy zeer serieus en zal jouw verstrekte gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacyreglement van Korndewal (“Privacyreglement”). We raden je aan dit Privacyreglement aandachtig door te nemen.

Wie is Korndewal

Korndewal verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”), zodat je gekoppeld kunt worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Korndewal IT-workX B.V. is gevestigd in Amersfoort en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57165130.

Welke informatie wordt door Korndewal verzameld en verwerkt

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Korndewal aanbiedt, dien je een persoonlijk profiel aan te maken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel dien je een aantal Persoonsgegevens in te vullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een profiel aangemaakt met de door jou opgegeven informatie.

Automatisch gegenereerde informatie

Korndewal verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie omvat onder meer je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Indien Korndewal deze informatie gebruikt, is deze altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Korndewal ze

Ter uitvoering van de Dienst maakt Korndewal  gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren, en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste de instructies van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor welke doeleinden zal Korndewal gegevens over jou gebruiken

Doelstellingen

Korndewal zal informatie over jou gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van de Dienst aan jou;
  • Het verstrekken van informatie over de eigen diensten van Korndewal aan jou;
  • Het opstellen van geanonimiseerde statistische data en het beveiligen van de Dienst;
  • Het verstrekken van informatie aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Het aanpassen en verbeteren van de Dienst.

Korndewal gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden, alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Korndewal jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Korndewal kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Korndewal jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak, en/of indien zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Korndewal jouw Persoonsgegevens

Korndewal zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet, verwerken.
Korndewal vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
Korndewal zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Korndewal zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacyreglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Korndewal , of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Korndewal worden overgedragen aan een derde partij of dat Korndewal fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens

Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Hiervoor dien je in te loggen op je eigen profiel. Eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld je IP-adres, kun je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Korndewal wenden met het verzoek om mededeling of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Korndewal deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kun je Korndewal verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek dient de aan te brengen wijzigingen te bevatten. Korndewal deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre zij aan het verzoek voldoet. Een weigering wordt met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf moeten aanspreken op verwijdering van de gegevens.

Indien je geen informatie meer wenst te ontvangen van Korndewal of van derden, kun je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen aan te passen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Korndewal

Dit Privacyreglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website van Korndewal zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Korndewal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen gebruik maken van Korndewal IT-workX

Korndewal is bedoeld voor personen van 18 (achttien) jaar of ouder. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar, mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacyreglement, gaat Korndewal ervan uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

Kan dit Privacyreglement worden gewijzigd

Dit Privacyreglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacyreglement, dan kun je een e-mail sturen naar Korndewal: info@korndewal.nl.