Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Korndewal  niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld.

Korndewal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link.Korndewal behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf. Door het gebruik van deze site ontstaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Korndewal voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking.

Korndewal neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die het bevat, noch dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. Korndewal  houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief het ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.