Korndewal IT-workX NEN 4400-1 gecertificeerd !

Korndewal IT-workX is per 29 januari 2013 NEN 4400-1 gecertificeerd en daarmee opgenomen in het Register van gecertificeerde ondernemingen van de Stichting Normering Arbeid.

Het NEN 4400-1 certificaat bestaat sinds 2007 en wordt uitgegeven door de Stichting Normering Arbeid (SNA).
Het is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten (personeel) ter beschikking stellen.

Korndewal IT-workX zet zich sinds 2006 in om ICT professionals en opdrachtgevers op passende wijze met elkaar te verbinden.
In het verlengde van onze kwalitatieve dienstverlening past ook een NEN 4400-1 certificering.
De NEN 4400-1 certificering geeft aan dat Korndewal IT-workX voldoet aan strenge eisen die gesteld worden aan de loon-, personeel- en financiële administratie.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en
  omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en
  minimumvakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het
  gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en
  boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Korndewal IT-workX, uw partner voor Detachering, Detavast en Werving & Selectie van gecertificeerde ICT medewerkers.
Voor aanvullende informatie over het SNA keurmerk verwijzen wij u graag naar de website van het SNA http://www.normeringarbeid.nl


Ron Korndewal
directeur

 Vacature

Meer informatie
Stel je vragen direct aan Maykel Korndewal.

 

Vacature Bellen  033-4779337

Korndewal - ICT Recruitment

Korndewal is gespecialiseerd in ICT Recruitment. Wij werven ICT professionals voor het MKB, grootbedrijf, overheidsorganisaties en stichtingen. Sinds 2006 ontzorgen wij werkgevers op persoonlijke en professionele wijze bij de tijdelijke- of permanente invulling van de personeelsbehoefte.

 

ICT detavast

Bij ICT detavast werven wij een ICT professional voor uw organisatie die u na 950 uur inhuur kosteloos kunt overnemen.

ICT detavast constructie

 

ICT project detachering

Bij ICT project detachering kunt u op basis van een all-in uurtarief tijdelijk over de expertise van ervaren ICT professionals beschikken.

ICT Project Detachering

 

ICT werving en selectie

Bij ICT werving en selectie verzorgen wij op basis van “no cure no pay” de werving van ICT professionals tegen een vooraf overeengekomen fee.

ICT Werving & Selectie

 

ICT recruitment consultancy

Bij recruitment consultancy kunt u op basis van een all-in uurtarief tijdelijk over de expertise van een ervaren ICT recruitment consultant beschikken.

Neem direct contact op