Korndewal IT-workX NEN 4400-1 gecertificeerd !

Korndewal IT-workX is per 29 januari 2013 NEN 4400-1 gecertificeerd en daarmee opgenomen in het Register van gecertificeerde ondernemingen van de Stichting Normering Arbeid.

Het NEN 4400-1 certificaat bestaat sinds 2007 en wordt uitgegeven door de Stichting Normering Arbeid (SNA).
Het is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten (personeel) ter beschikking stellen.

Korndewal IT-workX zet zich sinds 2006 in om ICT professionals en opdrachtgevers op passende wijze met elkaar te verbinden.
In het verlengde van onze kwalitatieve dienstverlening past ook een NEN 4400-1 certificering.
De NEN 4400-1 certificering geeft aan dat Korndewal IT-workX voldoet aan strenge eisen die gesteld worden aan de loon-, personeel- en financiële administratie.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en
  omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en
  minimumvakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het
  gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en
  boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Korndewal IT-workX, uw partner voor Detachering, Detavast en Werving & Selectie van gecertificeerde ICT medewerkers.
Voor aanvullende informatie over het SNA keurmerk verwijzen wij u graag naar de website van het SNA http://www.normeringarbeid.nl


Ron Korndewal
directeur

 


ICT Recruitment Oplossingen

Heeft u moeite met het vinden, bereiken en binden van gekwalificeerde ICT professionals uit de regio die passen binnen uw organisatie? Dan is de dienstverlening van Korndewal IT-workX een uitstekende oplossing voor u.

 

"Op persoonlijke en professionele wijze zetten wij onze kennis en ervaring in om voor uw organisatie de ideale ICT professional te vinden"

 

ICT werving en selectiebureau

Als ICT werving en selectiebureau vervullen wij een cruciale rol in het informeren, adviseren en bemiddelen van professionals en opdrachtgevers binnen de ICT.

Contactformulier

 

 

ICT detavast

ICT detavast is een combinatie van detachering en werving en selectie waarbij de ICT medewerker na 950 uur inhuur kosteloos overgenomen mag worden.

ICT detavast constructie

ICT werving en selectie

Op basis van werving en selectie zoeken én vinden wij de juiste ICT professional voor uw organisatie tegen een vooraf overeengekomen werving en selectie fee.

ICT werving en selectie

 

 

ICT project detachering

Bij ICT project detachering kunt u tijdelijk, voor de duur van het project, een ICT professional inlenen tegen een all-in uurtarief.

ICT Project Detachering